MİLLİ GÜVENLİK ÖZET ÖDEVLERİ

Aşağa gitmek

MİLLİ GÜVENLİK ÖZET ÖDEVLERİ

Mesaj  EYUP_CEZA Bir Paz Ekim 12, 2008 1:57 pm

ÖZET ÖDEV 2
Anayasanın 118 nci maddesi gereğince kurulan Milli Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı’ndan oluşur.

Milli Güvenlik Kurulu, gündemin özelliğine göre toplantılarına ilgili bakan ve kişileri de çağırıp bilgi ve görüşlerini alabilir.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri toplantılara katılır, fakat oylamaya katılamaz.

MİLLİ GÜVENLİĞİN SAĞLANMASINDA KARARLARI MİLLİ GÜVENLİK KURULU ALIR.

MGK , iki ayda bir toplanır.
Gerektiğinde kurul, Başbakanın teklifi üzerine veya doğrudan Cumhurbaşkanının çağrısı ile de toplanır.

Kurul toplantıları
Cumhurbaşkanının başkanlığında yapılır.
Cumhurbaşkanı’nın katılamadığı zamanlar, kurula Başbakan başkanlık eder.

Milli Güvenlik Kurulunun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.
Gündemin hazırlanmasında, Başbakan ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınır.

Milli Güvenlik Kurulu
toplantılarında yapılan Tutanaklar ve
görüşmeler açıklanamaz ve yayınlanamaz.

ÖZET ÖDEV 3

BİR MİLLETİN VARLIĞINI VE REFAHINI SAĞLAMAK, AYNI ZAMANDA KORUMAK İÇİN ULUSLAR ARASI HUKUKA UYGUN OLARAK DEVLETİN KABUL ETTİĞİ GENEL SİYASETE, “MİLLİ STRATEJİ” DENİR.

Devlet hayatında, milletin çıkarları ile ilgili hedeflere ulaşmak ve bunları elde etmek, devlet yöneticilerinin yükümlülüklerindendir.

Bir ulusun, Milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanılabilecek maddi ve manevi kaynaklarının toplamına milli güç denir.

MİLLİ GÜCÜN UNSURLARI
1-SİYASİ GÜÇ

Siyasi Güç, “Bir devletin Milli hedeflerine erişmek, erişilenleri koruyup geliştirmek ve Milli çıkar sağlamak amacıyla kullandığı siyasal kuvvetlerin toplam verimidir”.

Demokrasilerde, “Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur.” ilkesi, siyasi gücün halktan kaynaklanıyor olması sonucunu doğurur ki, bu da siyasi güç açısından olabilecek en elverişli durumdur.

2-ASKERİ GÜÇ
Askeri güç, “Milli politikanın uygulanmasında ve Milli hedeflerin elde edilmesinde kullanılan devletin fiziki gücüdür”.

Türkiye Cumhuriyeti gibi, konumu açısından stratejik öneme sahip topraklarda bulunan bir devlette, askeri gücün “caydırıcı” nitelikte olması çok önemlidir.

Ülkemizin, uzun yıllardır bir saldırıya uğramamış olmasının en önemli nedenlerinden biri de askeri gücümüzün yeterli olmasından kaynaklanmaktadır.

Askeri güç, toplumsal yaşantının ve devlet olmanın bir gereğidir.
Askeri gücü olmayan devlet olmaz.
Askeri gücün yeterliliği, Milli varlığın bir güvencesidir.

Milli güvenliğe yönelik düşmanca hareketler birçok şekillerde ortaya çıkar.
Bunlar; tehdit, baskı, bunalım yaratma, müdahale, kışkırtma, terör olayları, bilgi destek harekatı soğuk savaş ve sonuçta konvansiyonel savaş şeklinde belirir.

Bu hareketlerle karşı karşıya gelen devletlerde başlıca güvence, milletin savunma azmiyle birlikte
silahlı kuvvetlerinin varlığı ve gücüdür.

Bu yönüyle askeri gücü, bir güvence olarak nitelemek doğru ve yerinde bir tespittir.

Türk Milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, her türlü iç ve dış tehditlere karşı Türkiye Cumhuriyeti ile ****** İlke ve İnkılaplarının koruyucusudur.

ÖZET ÖDEV 4
MİLLİ GÜCÜN UNSURLARI
3-Ekonomik Güç :
Devlet, millete karşı olan görevlerini yerine getirebilmek için ekonomik güce sahip olmak zorundadır.

Milli gücün tüm unsurlarının gelişip güçlenmesi için gereken maddi ve parasal ihtiyaçlar, ekonomik güç tarafından karşılanır.

Ekonomik yönden güçlü devletler, hem iç siyasette hem de uluslar arası ilişkilerde söz sahibi devletlerdir.

4-Nüfus (Demografik) Güç:

Bir ülkenin besin kaynakları yetersiz ve iş olanakları kısıtlı durumda ise, nüfus çokluğu her yönden güçsüzlüğe neden olmaktadır.

Hedefimiz; insanlarımızın eğitim, sağlık, iş, emeklilik, konut gibi ihtiyaçlarının karşılanmış olmasıdır. Milletin, çağdaş düşünceye sahip, etkili üretim yapabilen ve vatansever yurttaş bilincine ulaşmış fertlerden oluşması arzulanır.

Devletimiz, ekonomik kalkınmasının üzerinde nüfus artışına sahip olduğundan başta eğitim, maliye ve işsizlik olmak üzere birçok sorun yaşamaktadır.


5-Coğrafi Güç :
COĞRAFİ GÜÇ OLARAK ÜLKEMİZE KATKIDA BULUNAN DEĞERLER ŞUNLARDIR:
1-Ülkemizin yarımada oluşu
2-Avrupa ile Asya arasında köprü konumunda bulunması
3-Zengin bir bitki örtüsüne sahip oluşu
4-Yer altı ve yer üstü zenginliklerinin küçümsenmeyecek derecede olmasıdır.

Bu zenginlik de daha sonraki konularda değineceğimiz ülkemizi devamlı bir hedef haline getirmiş ve büyük sorunlara neden olmuştur.

MİLLİ GÜCÜN UNSURLARI

6-Bilimsel ve Teknolojik Güç :

Günümüzde, devletlerin çağdaşlık düzeyleri, bilimsel ve teknolojik alandaki gelişmelerine bağlıdır.

Bilim ve teknoloji alanlarında çağın gelişmelerine ayak uyduramayarak etkin ve yeterli bir düzeye ulaşamayan bir devletin Milli gücünün dünya üzerinde etkin olması beklenemez.

7-Psiko-Sosyal ve Kültürel Güç :

Devletlerin gerçek gücü, vatandaşların birlik, beraberlik, sevgi ve saygı ortamında bütünleşmelerinin ve bir millet olarak örgütlü olmalarının başarısına bağlıdır.

ÖZET ÖDEV 5

Milli Hedef :
(1) Tanımı :
“Bir toplumun Milli çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla ulaşılması gereken ve ulaşıldıktan sonra da korunup devam ettirilecek somut ve belirli amaçlarıdır.”


Milli Hedeflerin Nitelikleri :
1-Tamamen Milli nitelik taşımalıdır,
2-Sadece bir siyasi gruba, doktrine, ideolojik veya oligarşik sınıfa ait olmamalıdır,
3-Sadece bir lider, bir hükümdar veya hanedanın hedefi olmamalıdır,
4-Devletin varoluş nedenine uygun olarak, Milli çıkarını sağlayacak biçim ve nitelikte olmalıdır,
5-Hayallere, aşırı heyecanlara kapılmaksızın gerçekçi ve akılcı olmalıdır,
6-Millete rağmen değil, milletin de benimseyeceği bir nitelik taşımalıdır. Millet ikna edilmelidir.
7-Uluslar arası hukuka ve anlaşmalara uygun olmalıdır.


Milli Hedeflerimiz;
Siyasi,
Sosyal ve Kültürel,
Ekonomik ve
Askeri
hedefler olarak gruplandırılır.


1-Siyasi Hedefler :
Devletimizin siyasi hedefi içeride demokratik, dışarıya karşı ise bağımsız bir Türkiye’dir.


1-Siyasi Hedefler :
Siyasi hedeflerimizi şöyle sıralayabiliriz:
Devlet yönetiminde gücün halktan kaynaklanması (Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.),
Bireyin doğuştan sahip olduğu inanç özgürlüğünü sağlamak, din ve devlet işlerini birbirine karıştırmamak,
Devlet yönetiminin içeride demokratik, dışarıda devletin tam bağımsız olmasını sağlamak,
Uluslar arası kuruluşlarda etkili ve aktif olarak yeni dünya düzeninde Milli hedeflerimizden vazgeçmeden yer almaktır.

Günümüzde teknoloji ve haberleşme olanaklarının hızla gelişmesi dünyamızı küreselleşmeye götürmektedir.

2-Sosyal ve Kültürel Hedefler :

Türk Milleti
eğitimli,
bilgili ve bilinçli,
sağlık sorunları çözümlenmiş,
işsizlik problemi giderilmiş,
aynı kültür yapısı içinde kaynaşmış bir toplumu
gerçekleştirme azmindedir. .

Sosyal ve kültürel hedeflerimizi genel olarak şöyle sıralayabiliriz :
Bireylerin sağlık, eğitim, konut ve emeklilik güvencesini sağlamak,
Sosyal devlet ve sosyal adalet prensibini eksiksiz uygulamak,
Bireylerin işsizlik problemini gidermek,
Aynı kültür yapısı içinde, birbiriyle kaynaşmış ve ortak menfaatlerde kesin kararlı bir toplum oluşturmak,
******’ün gösterdiği hedef olan “çağdaş medeniyet seviyesine” ulaşmak,
Milli kimlik özelliklerimizi koruyarak teknolojiye açık çağdaş toplum hayatını yaşamaktır.
avatar
EYUP_CEZA
SINIF BAŞKANI
SINIF BAŞKANI

Mesaj Sayısı : 309
Yaş : 25
Nerden : evden :D
Kayıt tarihi : 30/09/08

Kullanıcı profilini gör http://pckurdu.yetkinforum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: MİLLİ GÜVENLİK ÖZET ÖDEVLERİ

Mesaj  EYUP_CEZA Bir Paz Ekim 12, 2008 1:57 pm

ÖZET ÖDEV 6

3-Ekonomik Hedefler :
Günümüzde devletlerin gücü ekonomik güçleri ile eşit orantılıdır.

Ekonomik hedeflerimizden en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz :
Karma ekonomik sistemi sağlıklı bir şekilde işletmek,
Denk bütçeyi sağlamak,
İthalat - ihracat dengesini lehimize geliştirmek,
Yolsuzluk ve haksız kazanç yollarını ortadan kaldırmak,
Devletin her türlü hizmetini vatandaşa adil olarak götürmek,
Tükettiğinden çok üreten bir millet olmak,
Yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi, insan gücümüzü Milli menfaatlerimize en uygun şekilde değerlendirmek.

4-Askeri Hedefler :

Türkiye Cumhuriyeti’nin bulunduğu topraklar, dünyanın en önemli coğrafi bölgelerinden birinde yer almaktadır. Yer altı ve yer üstü kaynaklarının zenginliği yanında, genç, dinamik ve kültürel değerleri yüksek bir topluma sahiptir. Ülkemizin gelecekte bölge ve dünya üzerinde önemli bir devlet olacağı açıktır. Bundan dolayı, ülkemiz açık ya da gizli birçok iç ve dış tehditle karşı karşıya kalmaktadır.

Askeri hedeflerimizi şöyle sıralayabiliriz :
İç ve dış tehdit unsurlarını caydıracak özelliklerde bir orduya sahip olmak ,
Ordumuzun, eğitimli ve inanmış personelini günümüzün savaş teknolojisine göre yetiştirmek,
Harp sanayiini kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak düzeye getirmek,
Askeri iş birliği yaptığımız ve bizden askeri eğitim talebinde bulunan ülkelere yardımcı olmak,
Devletimizin menfaatleri doğrultusunda uluslar arası askeri kuruluşlarda yer almak.


Milli Çıkarlarımız :
(1) Tanımı :
Bir milletin kendi güvenliği, refah ve mutluluğu için uluslar arası hukuka uygun olmak şartıyla zaruri olduğuna inandığı her şeye “Milli Çıkar” denir.

Milli devlet anlayışı, 18’nci yüzyıldan itibaren genişlik kazanmış ve bu kavramda milletin yarar ve çıkarları devlet idaresinde temel düşünceyi oluşturmaya başlamıştır.

Milli Çıkarlarımızı şöyle sıralayabiliriz :
Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olması,
Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü,
****** İlke ve İnkılaplarının bir hayat tarzı olarak benimsenmesi,
Milli gelirin sosyal adalet ilkelerine uygun olarak dağıtılması,
******’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” prensibine uyulması,
Toplumda insan hakları ve temel özgürlükler kavram ve şartlarının yerleştirilmesi,
Vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması,
Milletimizin sağlık, eğitim ve diğer hizmetleri tam ve zamanında almasının sağlanması,
İç ve dış tehdit ve tehlikelere karşı milletin ve vatanın korunması.

Milli Hedefler ve Çıkarlar Konusunda Vatandaşa Düşen Görevler

Aynı topraklarda yaşayan, aynı maddi ve manevi değerler etrafında toplanan ve bu nedenle de ortak çıkarları bulunan milletimizin, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesinin en doğal davranış biçimi olacağı açıktır.

1-Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek ve vatandaş olmanın getirdiği yükümlülükleri (vergi vermek, oy kullanmak, askerlik görevini yapmak ve kanunlara uygun hareket etmek ) yerine getirmek,
2-Anayasanın vatandaşa verdiği hak ve hürriyetlerin takipçisi olmak,
3-Devlet ve millet menfaatlerinin birey menfaatlerinden önce geldiği bilincine sahip olmak,
4-Milli kimliğimizi yaşamak ve yaşatmak (dilimizi, sosyal hayat tarzımızı, Milli dayanışmamızı ve bizi biz yapan değerlerin yaşamasını sağlamak),
5-Türk Devletinin dost ve düşmanlarını ayırt edebilecek bilince sahip olmak (Milli menfaatlerimize, Milli kültürümüze, birlik ve beraberliğimize karşı sinsice yapılan çalışmaları fark edebilmek),
6-Dış güçler ile onların ülkemizdeki iş birlikçilerinin toplumumuzda yaratmak istedikleri kargaşa ortamına karşı bilinçli (gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde olmamak) olmak.

ÖZET ÖDEV 7

Devletler Silahlı Kuvvetlerine Neden İhtiyaç Duyarlar?

İnsanlar, bugüne kadar birbirleriyle pek çok konuda mücadele etmişlerdir.
Çatışmaların en önemli nedeni, devletlerin sahip oldukları yer altı ve yer üstü kaynaklarının zaman içinde yetersiz kalması nedeniyle diğer ülkelerin doğal zenginliklerine göz dikmeleridir.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA BAĞLI;
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI,
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI,
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDAN OLUŞMAKTADIR.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN GÖREVİ, TÜRK YURDUNU VE NİTELİKLERİ ANAYASA İLE BELİRLENMİŞ TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ İÇ VE DIŞ TEHDİTLERE KARŞI KORUMAK VE KOLLAMAKTIR.

Jandarma, genel olarak, görev ve sorumluluk alanı polis görev alanı dışı olup, bu alanlar il ve ilçe belediye sınırları dışında kalan yerler ile polis teşkilatı bulunmayan yerlerdir.

SİLAHLI KUVVETLER NEDEN ÖZEL PERSONELE İHTİYAÇ DUYAR

1-TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİ YURDUN HER KÖŞESİNDE GÖREV YAPAR. BU ASKERİ YÖNERGELERLE TEMİNAT ALTINA ALINMIŞTIR.

2-COĞRAFİ ŞARTLAR, İKLİM V.B. HİÇBİR KOŞUL, ASKERİ EĞİTİMLERİ ENGELLEYEMEZ.

3-ASKERİ EĞİTİMİN ÇOK BÜYÜK BÖLÜMÜ FİZİKİ GÜÇ İLE GERÇEKLEŞTİRİLİR. AĞIR VE YORUCUDUR.

4-ASKERİ EĞİTİMİN BÜYÜK BÖLÜMÜ GERÇEK SİLAHLARLA VE GERÇEK MERMİLERLE YAPILIR. DOĞAL OLARAK BU DA ÇEŞİTLİ CAN KAYIPLARINA NEDEN OLABİLİR. ( HER İŞ KOLUNDA ALINAN BÜTÜN TEDBİRLERE RAĞMEN İŞ KAZALARININ OLMA İHTİMALİ DAİMA VARDIR. DÜNYANIN BÜTÜN SİLAHLI KUVVETLERİNDE BU VE BENZERİ ÇALIŞMALAR YAPILIR. )
5-ASKERİ EĞİTİMİN ESASI, MEVCUT SİLAHLARLA DÜŞMANI EN AZ ZAYİATLA İMHA VEYA ETKİSİZ HALE GETİRMEK ESASINA DAYANIR.

6-ASKERİ PERSONEL MECBURİ HİZMET SÜRESİNİ TAMAMLAMADAN EMEKLİ OLAMAZ VE İSTEDİĞİ ZAMAN İSTİFA EDEMEZ.

7-TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİ SAVAŞ, OLAĞANÜSTÜ HAL, DOĞAL AFETLER VE TATBİKATLARDA YILLIK İZİNLERİNİ DİLEDİKLERİ GİBİ KULLANAMAZLAR. (GÖREVİ İLE İLGİLİ İŞLERİ AKSATMAMAK ŞARTIYLA YILLIK İZİNLERİNİ KULLANABİLİRLER.)

8-ASKERİ PERSONEL, MESAİ SINIRLAMASI TANIMAKSIZIN ÇALIŞIR .

ÖZET ÖDEV 8

SAVAŞ HALİ,SAVAŞ İLANINA KARAR VERİLMESİNDEN, BU HALİN KALDIRILDIĞININ İLAN EDİLMESİNE KADAR DEVAM EDEN SÜRE İÇİNDE, HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KANUNLARLA KISMEN VEYA TAMAMEN SINIRLANDIRILDIĞI DURUMDUR


VATANIN BÜTÜNLÜĞÜ İLE MİLLETİN VARLIĞINI TEHDİT EDEN BİR TEHLİKENİN BAŞ GÖSTERMESİ VEYA DEVLETİN SAVAŞA GİRME İHTİMALİNİN BELİRMESİ YA DA FİİLEN SAVAŞA GİRMESİ HALİNDE SEFERBERLİK İLAN EDİLİR.

Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan
Bakanlar Kurulu,
Milli Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra genel veya kısmi seferberlik ilanına karar verir.


SEFERBERLİK İLANINDA VATANDAŞLAR NE YAPMALIDIR?

1-Seferberlik çağrısı duyan vatandaşlardan, SEFER GÖREV EMRİ almış olanlar, muhtarlığa gider, çağrı bildirimini imzalar, en geç 6 saat içinde hazırlığını tamamlayarak önceden belirlenmiş olan birliğine hareket eder,
2-Sefer görevi alan bütün araçların sahip veya sürücüleri, araçları ile birlikte en yakın il veya ilçenin Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna başvururlar,
3-Birliğine kendi imkanları ile gidemeyecek durumda olanlar askerlik şubelerine gönderilmek üzere başvururlar.
ÖZET ÖDEV 9
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ ÇAĞDAŞ UYGARLIK DÜZEYİNİN ÜSTÜNE ÇIKARMAK AMACIYLA ATATÜRK’ÜN ORTAYA KOYDUĞU İLKE VE YAPTIĞI İNKILAPLARA ATATÜRKÇÜLÜK DENİR

ATATÜRKÇÜLÜĞÜN KİŞİ VE MİLLET OLARAK BENİMSENMESİ, MEVCUT VE GELECEKTEKİ BÖLÜCÜ, İRTİCAİ AKIMLARA KARŞI KORUNMASI, TÜRK DEVLETİ’NİN GELİŞMESİNİN, GÜÇLENMESİNİN GÜVENCESİDİR.

******çü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine yansımış ve 1924-1961 Anayasalarında olduğu gibi, 1982 Anayasası’nda da kendini göstermiştir.

1982 Anayasası’nda ******çü Düşünce Sisteminin bütün unsurları yer almaktadır:

Madde 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

MADDE 2- TÜRKİYE CUMHURİYETİ, TOPLUMUN HUZURU, MİLLİ DAYANIŞMA VE ADALET ANLAYIŞI İÇİNDE, İNSAN HAKLARINA SAYGILI, ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNE BAĞLI, BAŞLANGIÇTA BELİRTİLEN TEMEL İLKELERE DAYANAN, DEMOKRATİK, LAİK VE SOSYAL BİR HUKUK DEVLETİDİR.

MADDE 3- TÜRKİYE DEVLETİ, ÜLKESİ VE MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ BİR BÜTÜNDÜR.
DİLİ TÜRKÇE’DİR.
BAYRAĞI, ŞEKLİ KANUNDA BELİRTİLEN BEYAZ AY YILDIZLI AL BAYRAKTIR.
MİLLİ MARŞI “İSTİKLAL MARŞI”DIR.
BAŞKENTİ “ANKARA’DIR.”

******çü Düşünce Sisteminin Oluştuğu Ortam :

ZAMANIN GEREKLERİNE UYMAK, HER ÇAĞDA ÇAĞDAŞ KALABİLMEK, ATATÜRKÇÜLÜĞÜN AMACIDIR.


ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE İNKİLAPLARIN ANA İLKESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HALKINI TAMAMEN ÇAĞDAŞ VE BÜTÜN ANLAM VE GÖRÜNÜŞÜ İLE MEDENİ BİR TOPLUM HALİNE ULAŞTIRMAKTIR.

ATATÜRKÇÜLÜĞÜN KİŞİ VE MİLLET OLARAK BENİMSENMESİ, MEVCUT VE GELECEKTEKİ BÖLÜCÜ, İRTİCAİ AKIMLARA KARŞI KORUNMASI, TÜRK DEVLETİ’NİN GELİŞMESİNİN, GÜÇLENMESİNİN GÜVENCESİDİR.

ATATÜRKÇÜLÜĞÜN TEMELİNDE, TAM EGEMENLİK, DEMOKRASİ VE LAİKLİK
BULUNMAKTADIR.

TÜRK MİLLETİNİN YAŞADIĞI SORUNLARA BİR ÇÖZÜM OLARAK ORTAYA ÇIKAN ATATÜRKÇÜLÜK; YAŞANAN SORUNLARA, AKILCI VE ÇAĞDAŞ ÇÖZÜMLER GETİRDİĞİ İÇİN DE BAŞARIYA ULAŞMIŞTIR.

ATATÜRKÇÜLÜĞÜN OLUŞTUĞU DÖNEMDE YAŞANAN SOSYAL, EKONOMİK VE SİYASİ SORUNLAR NELERDİR?
1.DEVLET OTORİTESİNİN ZAYIFLAMASI VE BOZULMUŞ OLMASI,

2.YÖNETİCİLERİN DEVLETİN GÜCÜNÜ, ŞAHSİ MENFAATLERİ İÇİN KULLANIYOR OLMASI,

3.EĞİTİM, ORDU VE MALİ SİSTEMİN BOZULMASI,

4.RÜŞVET, İLTİMAS VE ADAM KAYIRMANIN GİDEREK ARTMASI

5.YUKARIDA SAYILAN OLUMSUZLUKLARIN, HALKIN DEVLETE OLAN GÜVENİNİ SARSMASI VE DEVLETTEN UZAKLAŞMASI,

6.BATILI DEVLETLERİN KENDİ ARALARINDA ANLAŞARAK (ŞARK SORUNU) TÜRK DEVLETİNİ YIKMA ÇALIŞMALARINI ARTIRMASI,

7.AVRUPA DEVLETLERİNİN COĞRAFİ KEŞİFLERİN ARDINDAN SÖMÜRGECİLİKLE BERABER EKONOMİK, TİCARİ VE TEKNİK ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRMİŞ OLMASI,

HALKÇILIK DEVLET YÖNETİMİNDE TOPLUM ÇOĞUNLUĞUNUN, AZINLIĞIN HAKLARINA SAYGI DUYARAK VE ANAYASA’YA AYKIRI OLMAMAK KOŞULUYLA YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ OLMASIDIR.

İNKILAP, BİR MİLLETİN SAHİP OLDUĞU SİYASİ, SOSYAL VE ASKERİ ALANLARDAKİ KURUMLARIN DEVLET ELİYLE MAKUL VE ÖLÇÜLÜ METOTLARLA KÖKLÜ BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİDİR.

SİYASET ALANINDA YAPILAN İNKİLAPLAR
Cumhuriyetin ilânı
Saltanatın kaldırılması
Halifeliğin kaldırılması

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKİLAPLAR

1-TÜRK HARFLERİNİN KABULU
2-TEKKELERİN VE ZAVİYELİRİN KAPATILMASI
3-KIYAFETTE DEĞİŞİKLİK
4-ÖLÇÜ ,SAAT VE TAKVİMDE DEĞİŞİKLİK
5-SOYADI KANUNUNUN KABULÜ
6-KADIN HAKLARININ KABULU


ÖZET ÖDEV 10
HALKÇILIK DEVLET YÖNETİMİNDE TOPLUM ÇOĞUNLUĞUNUN, AZINLIĞIN HAKLARINA SAYGI DUYARAK VE ANAYASA’YA AYKIRI OLMAMAK KOŞULUYLA YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ OLMASIDIR.

İNKILAP, BİR MİLLETİN SAHİP OLDUĞU SİYASİ, SOSYAL VE ASKERİ ALANLARDAKİ KURUMLARIN DEVLET ELİYLE MAKUL VE ÖLÇÜLÜ METOTLARLA KÖKLÜ BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİDİR.

SİYASET ALANINDA YAPILAN İNKİLAPLAR
Cumhuriyetin ilânı
Saltanatın kaldırılması
Halifeliğin kaldırılması

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKİLAPLAR

1-TÜRK HARFLERİNİN KABULU
2-TEKKELERİN VE ZAVİYELİRİN KAPATILMASI
3-KIYAFETTE DEĞİŞİKLİK
4-ÖLÇÜ ,SAAT VE TAKVİMDE DEĞİŞİKLİK
5-SOYADI KANUNUNUN KABULÜ
6-KADIN HAKLARININ KABULU


MİLLET ; GEÇMİŞTE BİR ARADA YAŞAMIŞ, ŞİMDİ BİR ARADA YAŞAYAN, GELECEKTE DE BİR ARADA KESİN OLARAK YAŞAMA ARZUSUNDA OLAN, ARALARINDA DUYGU, KÜLTÜR VE MENFAAT ORTAKLIĞI BULUNAN İNSAN TOPLULUĞUNA DENİR.

DEVLETÇİLİK,DEVLET YETKİLERİNİN ARTMASI, GENİŞLEMESİ, KAMU HİZMET VE FAALİYETLERİNİN YAYILMASIDIR.

KELİME OLARAK LAİKLİK DİN İŞLERİNİ DEVLET İŞLERİNE KARIŞTIRMAYAN, DEVLET İŞLERİNİ DİNDEN AYRI TUTAN DEMEKTİR.


“Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir. Ne Mutlu Türküm Diyene”

Milliyetçilik, bireylerin mensup olduğu millete karşı duymuş olduğu bağlılık duygusu ya da millet duygusunun esasını oluşturan bir düşüncedir.

MİLLETİ OLUŞTURAN UNSURLAR

ZENGİN BİR HATIRA MİRASINA SAHİP OLMAK,
BERABER YAŞAMAK ARZUSUNDA KESİN VE KARARLI OLMAK,
SİYASİ VARLIKTA BİRLİK, DİL BİRLİĞİ,
YURT BİRLİĞİ,
TARİHSEL YAKINLIK (GEÇMİŞTE İYİ VE ACI GÜNLERDE HER ŞEYİ PAYLAŞMIŞ OLMAK)
AHLAKİ YAKINLIK (ORTAK SOSYAL HAYAT TARZI).

Dil birliği de, Türk ulusunun ortaya çıkışında ve varlığını sürdürmesinde çok önemli rol oynamıştır.

Çünkü Türk ulusu geçirdiği sonsuz felaketler içinde, ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının, çıkarlarının, kısaca bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor.

TÜRK MİLLETİ TARİHTE HER TÜRLÜ DEĞERİNİ TÜRK DİLİ İLE KORUMUŞTUR.

ATATÜRK’ÜN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞINDAKİ 5 TEMEL ÖĞE

1-ATATÜRK’ÜN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI, MİLLİYETÇİLİĞİ REDDEDEN AKIMLARA KARŞIDIR:
2-ATATÜRK’ÜN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI, IRKÇILIĞA KARŞIDIR:
3-ATATÜRK’ÜN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI, LAİKTİR :
4-ATATÜRK’ÜN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI, BARIŞÇIL VE İNSANCILDIR:
5-ATATÜRK’ÜN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI, EVRENSEL NİTELİKLERE SAHİPTİR:

CUMHUR HALK ,CUMHURİYET HALKIN YÖNETİMİ DEMEKTİR.

MİLLET EGEMENLİĞİNİ VE DEVLET YÖNETİMİNE KATILIMINI OYUNU KULLANARAKSAĞLAR


Cumhuriyet hükümetinde, belli bir yöntem ve şekilde, belirli bir zaman için seçilmiş bir Cumhurbaşkanına güven sunulur başbakanı o seçer, hükümeti meydana getirecek olan bakanları, başbakan güvendiği milletvekillerinden seçer.”

****** demokrasinin tam olarak işleyebilmesi için zorunlu olan çok partili siyasal yaşamın Türkiye’ye yerleşebilmesi için çok çaba sarf etmiştir.
avatar
EYUP_CEZA
SINIF BAŞKANI
SINIF BAŞKANI

Mesaj Sayısı : 309
Yaş : 25
Nerden : evden :D
Kayıt tarihi : 30/09/08

Kullanıcı profilini gör http://pckurdu.yetkinforum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: MİLLİ GÜVENLİK ÖZET ÖDEVLERİ

Mesaj  ozan1907 Bir C.tesi Kas. 15, 2008 7:24 pm

teşekkrüler...

ozan1907
EZİQ ÖĞRENCİ
EZİQ ÖĞRENCİ

Mesaj Sayısı : 3
Kayıt tarihi : 11/11/08

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz